Διαγνωστικά Πακέτα

Ο συχνός προληπτικός έλεγχος είναι απαραίτητος αφού μέσα από μια σειρά εξετάσεων εντοπίζουμε οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα υγείας υπάρχει πριν παρουσιασθούν πιθανά συμπτώματα.

Ανάλογα με την κάθε περίπτωση κι αφού προηγηθεί εκτενής συζήτηση και παρθεί το ιστορικό κάθε ασθενούς, μπορώ να σας καθοδηγήσω σε έναν από τους παρακάτω διαγνωστικούς ελέγχους:

1) ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Γεν. αίματος , αιμοπετάλια ,  ΤΚΕ

Γεν. ούρων

Γλυκόζη

Ουρία

Κρεατινίνη

Χοληστερόλη  ολική

Τριγλυκερίδια

Χοληστερόλη – HDL

Χοληστερόλη – LDL

Ολικά  Λιπίδια

Αθηρωματικός  Δείκτης

Ουρικό οξύ

SGOT/AST

SGPT/ALT

γ-GT

ΑΛΚΑΛΙΚΉ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ

2) ΠΑΙΔΙΚΗ & ΕΦΗΒΙΚΗ  ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Γεν. αίματος , αιμοπετάλια, ΤΚΕ

Γεν.  ούρων

Γλυκόζη

Ουρία

Κρεατινίνη

Χοληστερίνη ολική

Τριγλυκερίδια

Χοληστερίνη – HDL

Χοληστερίνη – LDL

Ολικά  Λιπίδια

Αθηρωματικός  Δείκτης

SGOT/AST

SGPT/ALT

γ- GT

Αλκαλική Φωσφατάση

Fe- Σίδηρος

Κορτιζόλη

Ινσουλίνη

Μικροαλβουμίνη  τυχαίας ούρησης

TSH

FT4

Lp(a)

3) ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ  ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ  ΔΙΑΒΗΤΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Γεν.  αίματος , αιμοπετάλια, ΤΚΕ.

Γεν. ούρων

Καμπύλη Σακχάρου

Γλυκοζυλιωμένη  αιμοσφαιρίνη

Ουρία

Κρεατινίνη

Χοληστερίνη ολική

Τριγλυκερίδια

Χοληστερίνη – HDL

Χοληστερίνη – LDL

Ολικά  Λιπίδια

Αθηρωματικός  Δείκτης

Ινσουλίνη

4) ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Γεν.  αίματος , αιμοπετάλια, ΤΚΕ.

Γεν.Ούρων

Γλυκόζη

Γλυκοζυλιωμένη  αιμοσφαιρίνη

Ουρία

Κρεατινίνη

Ουρικό  οξύ

Χοληστερίνη ολική

Τριγλυκερίδια

Χοληστερίνη – HDL

Χοληστερίνη – LDL

Ολικά Λιπίδια

Αθηρωματικός Δείκτης

Μικροαλβουμίνη  ούρων 24h

Πρωτεΐνες   ούρων  24h

5) ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  ΑΝΑΙΜΙΑΣ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Γεν. αίματος , αιμοπετάλια.

Σίδηρος

Φερριτίνη

Φυλλικό  οξύ

Βιταμίνη  Β12

TIBC

6) ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Γεν. αίματος , αιμοπετάλια.

Γεν. ούρων

Ουρία

Κρεατινίνη

Ουρικό  οξύ

Μικροαλβουμίνη  ούρων 24h

Πρωτεΐνες  ούρων  24h

Κρεατινίνη  ούρων

CRP (ΠΟΣΟΤΙΚΗ)

Κάλιο

Νάτριο

7) ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Γεν. αίματος, αιμοπετάλια.

Η/Φ  Αιμοσφαιρίνης

Γεν. ούρων

Σάκχαρο

Ουρία

Ουρικό

Κρεατινίνη

Ερυθρά IgG – IgM

Tοξόπλασμα  IgG – IgM

CMV  IgG – IgM

Αυστραλιανό  Αντιγόνο

HCV

HIV I και II

VDRL

Καλλιέργεια κολπικού - τραχηλικού εκκρίματος  (Αερόβιος – Αναερόβιος  Μυκόπλασμα  - ουρεόπλασμα  - Χλαμύδια) .

8) ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗΣ

α) ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΩΝ:

Γεν. αίματος , αιμοπετάλια, ΤΚΕ

Σίδηρος

Φερριτίνη

Φυλλικό  οξύ

Βιταμίνη  D (25-OHD)

Πρωτείνες ολικές

Αλβουμίνη

Λευκωματίνη

SGOT/AST

SGPT/ALT

β) ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ  ΔΕΙΚΤΕΣ  ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗΣ:

Ολική  ανοσοσφαιρίνη  Α  (IgA)

Αντισώματα IgA έναντι του ενδομυϊου (ΕmΑ)

Αντισώματα IgA έναντι της ανασυνδυασμένης ανθρώπινης ιστικής τρανσγλουταμινάσης (a-tTGIgA )

Αντισώματα IgG έναντι της ανασυνδυασμένης ανθρώπινης  ιστικής τρανσγλουταμινάσης (a-tTG IgG )

Αντισώματα IgA έναντι απαμιδιωμένων πεπτιδίων γλιαδίνης (a-DGP IgA )

Αντισώματα IgG έναντι απαμιδιωμένων πεπτιδίων γλιαδίνης (a-DGP IgG )

γ) ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ  ΔΕΙΚΤΕΣ   ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗΣ:

Αντιγ. Ιστοσυμβατότητας  HLA  DQB1

(περιλαμβάνει τις DQ1, DQ8 )

9) ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ  ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Γεν. αίματος , αιμοπετάλια.

Ασβέστιο

Φώσφορος

Κρεατινίνη

Αλκαλική  Φωσφατάση

Βιταμίνη  D (25-OHD)

Οστεοκαλσίνη (ΒGP)

Καλσιτονίνη (CT)

Παραθορμονη ( PTH )

10) ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Γεν αίματος , αιμοπετάλια.

Γλυκόζη

Ινσουλίνη

Χοληστερίνη ολική

Τριγλυκερίδια

Χοληστερίνη – HDL

Χοληστερίνη – LDL

Ολικά  λιπίδια

Αθηρωματικοί  Δείκτες

VLDL-C , Μη – HDL-C, TC/HDL-C, HDL-C/LDL-C, TG/HDL-C.

Δείκτης αντίστασης στη δράση της ινσουλίνης (HoMA-IR)

Lp(a)

TSH

FT4

*Αξιολόγηση των  αποτελεσμάτων  του θυρεοειδούς και  έλεγχος  των επιπέδων  αντισωμάτων  μικροσωματικών  και αντι-TPO αν κριθεί  απαραίτητο.

* Όλες  οι εξετάσεις  γεν. αίματος  συνoδεύονται από Μικροσκοπική  εξέταση (πλακάκι)

* Τα αποτελέσματα  με την αξιολόγηση  από την Γιατρό  Βιοπαθολόγο – Μικροβιολόγο  δίνονται αυθημερόν.